Pirens förskola

Aktuellt

Barn på förskola som målar

2021-06-17
Ökad vistelsetid på förskola från och med 1 juli

Grund- och förskolenämnden har beslutat om en stegvis återgång till 30 timmars vistelsetid för barn på förskolan vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Beslutet gäller från den 1 juli 2021 och innebär en succesiv ökning i takt med vaccinationen mot covid-19 i landet och pandemins utveckling och läge.

Far och son som sitter på brygga och fiskar

2021-05-21
Stöd till dig som barn, ung och vårdnadshavare under pandemin

Känner du som barn eller ungdom oro under pandemin? Vill du som förälder få tips på hur du kan stötta ditt barn? Kommunen erbjuder olika typer av stöd som du kan ta del av.

2020-07-02
Flytt av verksamheten till Pirens lokaler

Under vecka 28 kommer verksamheten på Mårtensbergs förskola att flytta till förskolan Piren som ligger i Söderby. Sista dagen på Mårtensbergs förskola blir den 3 juli.