Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

En dag på förskolan

Så här kan en dag på förskolan se ut.

Barn sitter i rad. Foto: Claudia Fried

Vi arbetar projektinriktat. Barnens intresse styr spåret i projektet där barnen möter olika lärande ateljéer/stationer både inne och ute.

Förskolan erbjuder barnen en god miljö och en väl avvägd dygnsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön är tillgänglig för alla barn och inspirerar dem att samspela och utforska sin omvärld samt stöder barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

I våra miljöer och projekt får barnen möta mycket natur- och återbruksmaterial, samt digitala verktyg. Detta arbetssätt tar vara på barnens fantasi, kreativitet och lärande. Barnen möts på sin nivå och vi arbetar för att ge dem en bra och positiv utveckling. Barns lärande sker under hela dagen och vi lägger fokus vid att ge barnen tid och möjlighet att få prova själv vid alla aktiviteter så även rutinaktiviteter såsom påklädnad och matsituation. Vi hjälper barnen att "kunna själv".

Senast uppdaterad: 9 november 2023