En dag på förskolan

Barn sitter i rad. Foto: Claudia Fried

En dag på förskolan innefattar många olika rutiner och aktiviteter. För oss är det viktigt att barnen är delaktiga i det som sker och att det finns en tydlig struktur, då vi ser att det skapar trygghet.

Vi välkomnar barnen som kommer tidigt på ett tryggt och lugnt sätt till Norrgårdens avdelning, som är vår öppnings- och inskolningsavdelning. Därifrån går barnen till sina olika avdelningar.

Frukost

Klockan 7.30 serveras en varierad och näringsrik frukost som kan bestå av gröt, yoghurt, fil, müsli, flingor, mjölk och smörgåsar med varierande pålägg. Frukosten serveras som buffé där barnen själva kan välja vad de önskar äta.

Efter frukosten går vi ut med barnen och möter upp resterande barn, för att sedan klockan 09.00 ha avdelningssamlingar ute eller inne. Under samlingen samtalar vi med barnen om vad som kommer att hända under dagen, vilka barn och pedagoger som är närvarande, samt startar upp projektarbetet i mindre grupper. Frukt erbjuds till alla barn under förmiddagen.

Lunch

Lunchen serveras i två omgångar mellan klockan 10.45–12.00, både i matsal och på avdelning. De yngre barnen äter före de äldre barnen. Maten tillagas från grunden och är till stor del ekologisk.

Vila

Efter lunchen återgår barnen till sina avdelningar för olika former av vila och lugna aktiviteter. Därefter fortsätter verksamheten med möjlighet till projektarbete och aktiviter i mindre grupper.

Mellanmål

Serveras i två omgångar klockan 13.45–14.30, både i matsal och på avdelning.

Eftermiddag

Under eftermiddagen erbjuds barnen aktiviteter både inne och ute. För de barn som är kvar klockan 16.30 erbjuds eftermiddagsfrukt. Barnen samlas då på Norrgårdens avdelning som också är stängningsavdelning. 

Förskolan stänger klockan 18.00.

Senast uppdaterad: 6 juli 2020