Vår förskola

Foto: Claudia Fried

Pirens förskola har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1–5 år. Avdelningarna är till stor del åldershomogena och indelade i yngre, mellan och äldre barn.

Vi arbetar tillsammans till stor del i projekt både ute och inne och utnyttjar vår stora gård. Vi gör även kortare utflykter för att låta barnen få lära känna sin närmiljö. Musik och rörelse är en viktig del av vår verksamhet och låter barnen få uttrycka sig med hjälp av det. 

Vi har ett nära samarbete med köket och arbetar med bland annat månadens grönsak. Där får barn och pedagoger möjlighet att undersöka och smaka på en grönsak under  några veckor. Då förskolan har egen matsal får även de äldre barnen vara med att och baka, diska, skära grönsaker med mera, något som är mycket uppskattat bland barnen.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2020